Edukasyon sa pagpapakatao 10 / Imelda P. dela Cruz [and three others]. --Second edition. --Quezon City : Vibal Group, Inc., ©2018.

v, 218 pages : color illustrations ; 27 cm - K to 12 series. .

Includes bibliographical references and glossary.

Ang Moral na Pagkatao 2-- Ang Makataong Kilos-- Ang Pangunahing Birtud at Pagpapahalagang Moral-- Ang Aking Posisyon sa mga Isyung Moral

9789710741878 (paperback)


Moral education.
Values education.

LC 268.G10 .E38 2018
D-15516

Ninoy Aquino Library and Learning Resource Center ©2016
A. Mabini Campus Anonas St., Sta. Mesa, Manila 1016
Telephone: (02) 5335-1787 | Email: library@pup.edu.ph

Powered by Koha