Columbres, Antonio B.

Kasaysayan ng Pilipinas : gabay ng guro at mga karagdagang materyal sa pagtuturo : batay sa mga primaryang sanggunian / Antonio B. Columbres, Felipe M. Ferrer, Pia B. Hernandez. --Quezon City : Vibal Publishing House, Inc., ©2013.

xvi, 143 pages ; 26 cm - Araling panlipunan 7 (K to 12 serye) .

97899710732777 (paperback)


Philippines--History--Study and teaching (Secondary).

DS 686 .C65 2013
D-15011 D-15012 D-15013

Ninoy Aquino Library and Learning Resource Center ©2016
A. Mabini Campus Anonas St., Sta. Mesa, Manila 1016
Telephone: (02) 5335-1787 | Email: library@pup.edu.ph

Powered by Koha