Arrogante, Constantina S.

Edukasyon sa pagpapakatao 7 / Constantina S. Arrogante. --Quezon City : Vibal Publishing House, ©2013.

viii, 231 pages : illustrations, (some color) ; 26 cm - Seryeng K to 12 .

Kaaya-ayang Buhay-Tinedyer-- Bukod-Tangi Akong Nilikha-- Mga Pananagutan: Pagpapasiya at Pagkilos-- Ang aking Mithiing Nais Marating

9789710729722 (paperback)


Moral education
Values education

LC 268 .A77 2013
D-14947 D-14948 D-15389 D-15390 D-15391 D-15815

Ninoy Aquino Library and Learning Resource Center ©2016
A. Mabini Campus Anonas St., Sta. Mesa, Manila 1016
Telephone: (02) 5335-1787 | Email: library@pup.edu.ph

Powered by Koha